Dávid Koczkás

Šport:

Rýchlostná kanoistika

Dátum narodenia:

17.05.2000

Miesto narodenia:

Oddelenie:

OVŠ

Rok začatia kariéry:

Rok prijatia do ŠCP:

2017

Miesto pôsobenia:

Športový klub:

Športová disciplína: