Celkový prehľad umiestnení

Zlaté medaily:

Strieborné medaily:

Bronzové medaily:

Medaily spolu:

716

493

371

1580

Súťaž I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Spolu medailí Celkom umiestnení
Olympijské hry: 7 7 4 4 2 5 3 5 5 3 18 45
Majstrovstvá sveta: 34 27 33 29 23 30 19 19 25 13 94 252
Majstrovstvá Európy: 67 49 46 53 39 57 41 41 41 25 162 459
Svetový pohár: 126 72 53 61 41 34 30 32 35 27 251 511
Finále svetového pohára: 4 4 5 4 1 7 2 4 3 7 13 41
Univerziáda: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Majstrovstvá sveta juniorov: 3 2 1 0 2 5 2 1 3 0 6 19
Majstrovstvá Európy juniorov: 6 1 5 5 3 1 4 9 3 2 12 39
Majstrovstvá Slovenska: 446 297 192 116 60 35 31 23 16 16 935 1232