Jana Masárová

Šport:

Rýchlostná kanoistika

Dátum narodenia:

10.03.1956

Miesto narodenia:

Oddelenie:

OVŠ

Rok začatia kariéry:

Rok prijatia do ŠCP:

1993

Miesto pôsobenia:

Športový klub:

Športový klub:

Športová disciplína: