Zsolt Kiss

Šport:

Rýchlostná kanoistika

Dátum narodenia:

25.07.1997

Miesto narodenia:

Oddelenie:

OVŠ

Rok začatia kariéry:

Rok prijatia do ŠCP:

2013

Miesto pôsobenia:

Športový klub:

Športová disciplína:

K1 1000 m