Jan Divinec

Šport:

Rýchlostná kanoistika

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Oddelenie:

OVŠ

Rok začatia kariéry:

Rok prijatia do ŠCP:

Miesto pôsobenia:

Športový klub:

Športová disciplína:

K2 200 m

Tréneri

Titul

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia