Akrobatrické lyžovanie -

bývalí športovci

Meno a priezvisko

Funkcia

Hlavná disciplína