Kontaktné údaje

Športové centrum polície

Romanova 37

851 02 Bratislava

Telefón: +421(2)62410513

Email: scpolicie@scpolicie.sk

IČO: 00 735 353

DIČ: 2021779430